• บริษัท เล่นงาน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  • เลขที่ 304 หมู่ที่ 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
    จ.เชียงใหม่ 50210
  • เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.00 น. – 17.00 น.
  • โทร: (+66) 099-214-3191    
  • อีเมล: [email protected]
  • Facebook:https://www.facebook.com/Playworks
  • Line ID: @playworks.cm

PLAYWORKS at Think park

Located on Nimman Haemin Road

Mon – Sat open 12.00 – 20.00

PLAYWORKS at Central world, Bangkok

5th Floor (Atrium zone)

Mon – Thu Open 10.00 – 20.00

Fri – Sun Open 11.00 – 20.00

PLAY WORKS CAFEART

Located on Charoenmuang Rd.  Opposite of ” Wikun panich steam bun “

Mon – Fri Open 09.00 – 17.00

Sat – Sun Open 09.00 – 17.30

Main Menu