นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม playworksshop.com (“เรา”) มุ่งมั่นให้ความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของเรา (“คุณ” “ท่าน” ) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัท เล่นงาน จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์

  1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของเว็บไซต์

  1. การเก็บข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิกซึ่งบริษัทฯอาจส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย แต่เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปเผยแพร่ ให้บุคคลอื่น หรือบริษัทอื่น เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดยส่งเมล์มาหาเราที่ [email protected]

  1. Cookies

Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯอาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

  1. วิธีการปกป้องข้อมูล

เราตระหนักดีว่าลูกค้าของเราไว้วางใจเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา เราถือว่าเป็นงานที่สำคัญ ตัวแทนของเราหรือผู้รับจ้างของเราเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในทุกรูปแบบ

5. ข้อควรระวัง

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบบริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

6.การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในทุกเวลาโดยการประกาศข้อกำหนดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ playworksshop.com ในกรณีที่มีการแก้ไข ข้อกำหนดทั้งหมดจะมีผล 30 วันหลังจากที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ playworksshop.com การใช้งานบริการ ระบบและเครือข่าย playworksshop.com อย่างต่อเนื่องของคุณ ถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

Main Menu