การจัดส่ง

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าสำเร็จแล้ว เราจะตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งการชำระเงิน ข้อมูลสำหรับการติดต่อและข้อมูลสำหรับการจัดส่งนั้นถูกต้องหรือไม่

 

ระยะเวลาการจัดส่ง

ประเทศไทย : ภายใน 3 – 5 วัน ทำการ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง)

ต่างประเทศ : 14-20 วัน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง)

***หมายเหตุ : หากเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภัยพิบัติ อาจมีผลกระทบกับมาตรฐานจัดส่งในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้***

เวลาทำการรับและส่งสินค้า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00 น. -17.00 น.

 

การติดตามสินค้า

หล้งจากได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะถูกส่งอย่างรวดเร็ว

โดยลูกค้าสามารถติดตามสินค้าผ่านทาง https://track.thailandpost.co.th/

กรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก [ตัวอย่าง : EFXXXXXXXXXTH

Main Menu