“playworks เล่นงาน”

     เราเริ่มจากการหอบความฝันจากเมืองเล็กๆ เพื่ออยากไปตามความฝันในเมืองใหญ่ แต่ก็ต้องผิดหวัง จากจุดเริ่มต้นนี้เราจึงตัดสินใจเริ่มธุรกิจเล็กๆ ในจังหวัดที่เราคุ้นเคย เริ่มผลิตสินค้าจากคนในครอบครัวโดยมีผมกับคุณแม่ เพื่อออกวางขายบนรถโมบายเล็กๆ จอดตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  โดยสินค้าที่เริ่มเป็นที่จดจำได้แก่ กระเป๋าผ้า ตุ๊กตา และกระเป๋าใส่เหรียญ โดยผ่านลายเส้น และลวดลายดีไซน์จากเอกลักษณ์ท้องถิ่น ได้การสนับสนุนที่ดีจากผู้ซื้อ ทำให้เราคิดว่าหากเราอยากมีแบรด์สินค้าที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับวัฒนธรรมเมืองใหญ่ เราจึงคิดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชน ให้เป็นสินค้า ดีไซน์เอกลักษณ์ท้องถิ่น ผลิตและส่งต่อความสุขไปยังผู้รับ โดยคนในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นธุรกิจที่ส่งต่อ และยกระดับความยากจนของคนในชุมชน เพื่อให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน ร่วมรับผิดชอบ และบริหารจัดการกับวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Main Menu