วิธีการชำระสินค้า

“ผ่านบัญชีธนาคาร”

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ช่องทางชำระเงิน กสิกรไทย เลขที่บัญชี: 040-8-59038-8

ชื่อบัญชี: บจก.เล่นงาน

1. กรอกชื่อ,เบอร์โทรและอีเมล์ของลูกค้า

2. เลขที่คำสั่งซื้อ รายละเอียดเลขที่สั่งซื้อและยอดเงินการโอน

กรุณาระบุวันเวลาที่ทำการโอนและแนบหลักฐานการโอน

“PayPal ”

1.กรอกอีเมล์และรหัส PayPal ของลูกค้า

2.ที่อยู่จัดส่งสินค้า

3.รายละเอียดบัตรที่เชื่อมต่อกับ PayPal ของลูกค้า

Main Menu