ข้อตกลงและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท เล่นงาน จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “playworksshop”)  สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่สำนักงาน 304 หมู่ที่ 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในนามของ playworksshop กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของ playworksshop (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์

playworksshop จะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทาง playworksshop เราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอทันกาลทันเวลาหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ playworksshop จะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้นรวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่มีบุคคลที่สามหรือรวมไปถึงข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา playworksshop ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

playworksshop เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้รวมถึงรูปภาพที่ใช้ประกอบบนเว็บไชต์ playworksshop.com ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบ หรือกระทำการใดๆที่สามารถนำมาใช้งานต่อ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลการลอกเลียนแบบเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก playworksshop

ผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ของ playworksshop ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายของเรา คุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเรา หากทาง playworksshop ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  จะถูกตัดสิทธิสถานะผู้ใช้งานทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น

playworksshop อาจมีโปรโมชั่นให้แก่ผู้ใช้งานของเราเป็นครั้งคราว ในการรับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวหากผู้ใช้งาท่านใดที่ได้รับรางวัล(บัตรของขวัญ คูปองหรือผลประโยชน์อื่นใดๆ)แต่มีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อหรือใช้อีเมลแอดเดรสหลายชื่อ ผู้ใช้งานมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวงจะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสมัครเป็นผู้ใช้งาน playworksshop ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของ playworksshop บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิกของผู้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้งาสมาชิก

Main Menu